Düşünce

Düşünce

Çocuklarımız için fen ve matematik alanında keşifte bulunabilecekleri zengin materyalle beraber keşfederek etkinlikler uygulanmaktadır. Çocuklarımız yaparak ve yaşayarak katılacakları deney-gezi-gözlem çalışmalarına ortamları hazırlamaktayız.